Šilumos perdavimo koeficientas u – ką jis reiškia?

Iš straipsnio sužinosite:

  • Kas yra šilumos perdavimo koeficientas U?
  • Nuo ko priklauso šilumos perdavimo koeficientas U?
  • Kodėl neverta taupyti renkantis šilumos izoliaciją?

Vienas iš elementų, apie kurį turi pagalvoti architektas, projektuodamas namą, yra atitinkamas pertvarų šilumos izoliacijos sluoksnis. Esminis veiksnys, rodantis, kad izoliacija tinkama, yra jos šilumos perdavimo koeficientas, žymimas raide U.

Ar jūsų namas bus šiltas ir taupantis energiją, daugiausia lemia naudojamos statybinės medžiagos. Kiekviena pastato pertvara (stogas, sienos, grindys, durys ir langai) turi atitinkamus šilumos izoliacijos reikalavimus.
Gerai apšiltintas namas yra temperatūros aspektu komfortiškas namas, o tai reiškia, kad jame šilta žiemą ir vėsu karštą vasarą. Todėl geriausia pastatus šiltinti tinkamomis reikiamo storio izoliacinėmis medžiagomis.

Kas yra šilumos perdavimo koeficientas U?

Kuriant pastato architektūrinį projektą, kiekviena jo pertvara – siena, stogas, grindys, durys ir langai – privalo turėti atitinkamą šilumos perdavimo koeficientą, žymimą raide U ir matuojamą vienetais W/(m2·K). Koeficientas apibrėžia šilumos srauto kiekį per atitinkamos pastato pertvaros ploto vienetą. Kuo mažesnis konkrečios pertvaros koeficientas U, tuo ji šiltesnė.

Koeficientas U – nauji standartai

Pastato pertvaroms taikomos šilumos perdavimo koeficiento U reikšmės nurodytos techniniuose reikalavimuose. Vadovaujantis esamais standartais, nuo 2021 m. sausio 1 d. reikalaujama stogo U reikšmė negali būti didesnė nei 0,10 W/(m²·K). Pastaraisiais metais šie parametrai buvo nuolat griežtinami, nors dar visai neseniai reikalingas šilumos perdavimo koeficientas siekė 0,20 W/(m²·K).
Šiuos pokyčius lemia būtinybė Lietuvos statybų standartus adaptuoti pagal Europos Sąjungos reikalavimus, mažinant gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energijos suvartojimą.

Nuo ko priklauso šilumos perdavimo koeficientas?

Šilumos perdavimo koeficientas rodo, kokiems šilumos nuostoliams reikia būti pasiruošusiems, kas, savaime suprantama, virsta sąskaitomis už energiją.
Šiltinant sienas ir stogus, koeficiento U reikšmė priklauso nuo kito rodiklio – šilumos laidumo koeficiento λ (lambdos), kuris apibūdina konkrečią atitinkamo storio izoliacinę medžiagą. Koeficientas λ matuojamas vienetais W/(m·K).
Inovatyvių šilumos izoliacijos medžiagų, tokių kaip mineralinė vata, šilumos laidumo koeficientas λ siekia nuo 0,039 iki 0,032 W/(m·K). Kuo mažesnė λ vertė, tuo geresnė šilumos izoliacija.

Ar verta taupyti, renkantis namo šilumos izoliaciją?

Jei ruošiatės statyti namą ir ieškote tinkamų statybinių medžiagų, reikėtų rinktis izoliaciją, turinčią kuo žemesnį šilumos laidumo koeficientą λ.
Taupyti šioje vietoje neverta, nes taip nieko nelaimėsite. Palėpė ar sienos, apšiltinti lengvesne arba plonesne medžiaga, bus šaltesni, o tai lems didesnes techninės priežiūros išlaidas. Pasirinkus geras izoliacines medžiagas, išauga investicijos vertė, tačiau per kelerius eksploatavimo metus šios išlaidos atsiperka, nes sąskaitos už šildymą žiemą ir vėsinimą vasarą gerokai sumažėja.