Renovacija – nauda jūsų piniginei ir aplinkai

Iš straipsnio sužinosite:

  • Kokia energija pigiausia?
  • Kaip apšiltinti pastatą vadovaujantis standartais?
  • Ar renovaciją atlikti verta?

Kodėl verta modernizuoti individualius namus? Nes tai atsiperka! Visų pirma atsiperka namo savininkui, kuris patiria dideles patalpų šildymo ir vėsinimo išlaidas. Taip pat šis sprendimas naudingas ir aplinkai, nes kuo geriau namas apšiltintas, tuo mažiau energijos sunaudojama jam šildyti.

Žinoma, renovacija – brangi investicija, tačiau ji gali atsipirkti greičiau, nei manome, jei atliekama racionaliai, renkantis kokybiškas medžiagas ir pasinaudojant renovacijai skirtomis subsidijomis ar parama. O šiluminį komfortą turėsime čia ir dabar.

Renovacija – kas tai?

Renovacijos projektais laikoma atnaujinimo ir modernizavimo veikla, kuria siekiama sumažinti energijos, tiekiamos buityje naudojamam karštam vandeniui ruošti bei gyvenamiesiems namams šildyti, poreikį. Kuo labiau sumažinsime paklausą, tuo stipriau pajusime naudą savo piniginei ir aplinkai!

Apibendrinant – po renovacijos turėtų gerokai išaugti namo energinis naudingumas.

Energijos taupymas – tiesiausias ir efektyviausias būdas lėtinti visuotinį klimato atšilimo procesą.

Pigiausia energija? Sutaupyta.

Renovaciją vykdyti geriausia taikant vadinamąjį „trias energetica“ principą: pirma – vengti energijos nuostolių, antra – naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, trečia – efektyviai išgauti energiją iš iškastinio kuro.

Pagal „Trias energetica“ modelį, pirmasis žingsnis visada turėtų būti energijos nuostolių mažinimas, išsaugant gyventojų šiluminį komfortą. O tam labai svarbu, kad būtų kokybiškai apšiltintas pastato stogas ir sienos. Modernizavimas naudojant mineralinę vatą „Knauf Insulation“ suteiks pastebimų rezultatų jau pirmąjį šildymo sezoną po renovacijos. Tai bus nauda iš sutaupytų lėšų.

Tik tada, kai bus sumažintas pastato energijos poreikis, norint jį patenkinti, reikėtų investuoti į atsinaujinančios energijos šaltinius, pvz.: saulės kolektorių, šilumos siurblį ar fotovoltines plokštes. Jei nesumažinsime energijos nuostolių ir neinvestuosime į atsinaujinančią energiją, efektas bus vidutiniškas.

Paskutinis žingsnis – iki minimumo sumažinti naudojamo iškastinio kuro kiekį ir jį naudoti tik tada, kai nepakanka atsinaujinančios energijos išteklių.

Šiltinimas pagal standartus

Jei nebus gerai apšiltintos pertvaros, t. y. stogas ir sienos, namo šilumos izoliacija nepagerės.

Stogo ir sienų šilumos izoliacijos savybės B energetinei klasei pasiekti nurodytos nuo 2021 m. galiojančiuose naujuose techniniuose reikalavimuose. Minimalūs šilumos izoliacijos reikalavimai matuojami šilumos perdavimo koeficientu U.
Išorinių sienų koeficientas U ≤ 0,20 W/(m²K), stogo U ≤ 0,15 W/(m²K), o grindų U ≤ 0,30 W/(m²K).

Pagal šiuos standartus stogų virš šildomų patalpų, kuriose temperatūra ne žemesnė kaip 16 °C, koeficientas U turi siekti ne daugiau kaip 0,15 W/(m²K). Virš nešildomos pastato dalies, t. y. kur temperatūra svyruoja nuo 8 iki 16 °C, koeficientas U gali būti ne didesnis kaip 0,30 W/(m²K).

Kaip pigiau atlikti renovaciją?

Pasinaudokite programos „Daugiabučių pastatų renovacija“ parama. Tai vyriausybinės programos, kurios remia daugiabučių namų renovacijos projektus.

Renovacijos nauda pastato savininkui:

  • mažesnės išlaidos šildymui ir karštam vandeniui ruošti;
  • didesnis šiluminis komfortas namuose;
  • geresni akustiniai parametrai ir didesnė apsauga nuo gaisro;
  • patogus šilumos šaltinių, kuriems nereikia priežiūros, pvz., dujinių katilų ar fotovoltinių plokščių, naudojimas;
  • didesnė turto vertė;
  • geresnė pastato techninė būklė.