Privatumo Politika

KNAUF privatumo politika

KNAUF itin rūpinasi asmens duomenų apsauga. Todėl norime pranešti, kaip saugome jūsų pateiktų asmens duomenų privatumą ir kaip galite gauti informacijos apie savo pateiktus duomenis. Remiamės nusistovėjusia praktika, laikomės teisės aktuose numatytų asmens duomenų apsaugos nuostatų, atsižvelgdami į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ir įsipareigojame atsakingai tvarkyti jūsų duomenis.

Apsauga

Naudojame daug įvairių techninių ir organizacinių apaugos priemonių, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis, kad jų negalėtų netyčia ar tyčia pakeisti, prarasti, sunaikinti ar peržiūrėti

Su interneto svetainės naudojimu susijusių asmens duomenų rinkimas

Apsilankius interneto svetainėje, bus renkama ši bendroji techninė informacija: duomenys apie interneto naršyklės tipą, naudojamą operacinę sistemą, jūsų interneto paslaugų teikėjo domeno pavadinimą ir kita panaši informacija. Renkama tik tokia informacija, pagal kurią neįmanoma nustatyti jūsų tapatybės. Galima bet kada atšaukti sutikimą dėl duomenų rinkimo ir saugojimo, šiam atšaukimui įsigaliojant nedelsiant.Tuo atveju, jei jūsų bus prašoma pateikti mūsų interneto svetainėje asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ar telefono numerį, naudoti informaciją galėsime tik vadovaudamiesi specialiomis nuostatomis ir gavę jūsų išankstinį sutikimą. Sutikimą galite bet kada atšaukti, o atšaukimas įsigalios nedelsiant. Susisiekite su mumis telefonu +370 5 213 2222 arba el. paštu dataprotect@knauf.lt Jūsų asmens duomenis naudojame vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis ir tik siekdami vykdyti techninį interneto svetainės administravimą, pavyzdžiui, atsakyti į užklausas apie gaminius ir vykdyti rinkodaros veiklą.

„GOOGLE“ slapukų naudojimas

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – „Google, Inc.“ (toliau – „Google“) teikiama žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius jūsų kompiuteryje saugomus failus, padedančius interneto svetainei analizuoti, kaip naudotojai ja naudojasi. Slapuko sugeneruota informacija apie tai, kaip naudojatės interneto svetaine, bus perduota „Google“ bendrovei ir saugoma jos serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jei šioje interneto svetainėje įjungtas IP nuasmeninimas, jūsų IP adresas bus sutrumpintas Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių teritorijoje. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas iš pradžių bus perduotas į JAV esantį „Google“ serverį ir sutrumpintas ten. Šioje interneto svetainėje yra įjungta IP nuasmeninimo funkcija. „Google“ naudos šią informaciją interneto svetainės operatoriaus vardu, kad galėtų vertinti, kaip jūs naudojatės šia interneto svetaine, kurti interneto svetainės operatoriams ataskaitas apie jos veikimą ir teikti jiems kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla ir interneto naudojimu. IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda „Google Analytics“, nebus susietas su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkę atitinkamus savo naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę galite netekti galimybės naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti „Google Analytics“ sekti jūsų ateityje, atsisiuntę ir įdiegę savo naudojamai naršyklei tinkamą „Google Analytics“ atsisakymo plėtinį. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Teisė gauti informaciją

Gavę jūsų prašymą, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais nedelsdami raštu jums pranešime, ar saugome kokius nors jūsų asmens duomenis ir kokius duomenis saugome. Bendrąją informaciją apie tai, kokie jūsų duomenys yra tvarkomi, galite rasti duomenų tvarkymo įrašuose.Jei, neatsižvelgiant į mūsų pastangas saugoti tikslius ir atnaujintus duomenis, saugomi duomenys yra neteisingi, jūsų prašymu juos ištaisysime. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtu būdu. Jei atšauksite savo sutikimą, jūsų asmens duomenis ištrinsime. Jei jūsų duomenys tvarkomi remiantis mūsų sudaryta sutartimi, esame įsipareigoję saugoti jūsų duomenis, kaip to reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose.Turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte, susistemintu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, mums nesudarant tam kliūčių.Jei manote, kad mes galėtume patobulinti savo Bendrosiose duomenų apsaugos taisyklėse taikomas praktikas, susisiekite su mumis telefonu +370 5 213 2222arba el. paštu dataprotect@knauf.lt

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, privatumo politiką ar kitų klausimų, susijusių su „Knauf“ bendrosiomis duomenų apsaugos taisyklėmis, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis telefonu +370 5 213 2222 arba el. paštu dataprotect@knauf.lt

Papildoma informacija

Duomenų valdytojas – UAB „Knauf“, Švitrigailos 11B, Vilnius, LT-03228,El. paštas dataprotect@knauf.lt